Volvo PV, Švédsko

  • CartonFlow_VolvoPV_Sweden_3
  • CartonFlow_VolvoPV_Sweden_1
  • CartonFlow_VolvoPV_Sweden_2

Volvo PV, Švédsko - Dexion Štíhla výroba

Keď spoločnosť Volvo potrebovala zvýšiť efektívnosť na oddelení vyzdvihnutia zo skladu, obrátili sa na systémy Carton Flow od spoločnosti Constructor.

Závod spoločnosti Volvo v meste Gothenburg, v ktorom sa vyrábajú automobily, spolupracuje so spoločnosťou CIP za účelom stáleho zdokonalovania všetkých fáz životného cyklu produktov v rámci skladu. Kritickým faktorom jes právne načasovanie dodávok  produktov/položiek do montážneho závodu. Novovytvorené dynamické úložné riešenie značne zvýšilo rýchlosť, kvalitu a internú logistiku oddelenia.

Vyrobili sa a dodali stojanové jednotky s valčekmi, ktoré sa používajú pozdĺž montážnych liniek. Tieto poskytujú efektívne vyzdvihnutie a vykladanie položiek v poradí. Tieto stojany sa dodávajú so spádovými valčekovými dráhami. Gravitačnou energiou sa vytvorilo rýchle, ergonomické a energeticky úsporné riešenie pre optimálny presun tovaru do priestoru jeho vyzdvihnutia.

Riešenie:
Spoločnosť Volvo chcela vytvoriť systém, kde by sa dala zvýšiť efektívnosť na montážnych staniciach. Bola potrebná požiadavka rýchleho implementovania zmien a flexibility, a to z dôvodu celej rady modelov vozidiel vyrábaných na montážnych linkách. Nový koncept stanice na vyzdvihnutie sa stal dôležitou súčasťou výroby a montáže vozidiel v spoločnosti Volvo, a to z dôvodu skrátených časov vyzdvihnutia a obmedzených časov na zmenu.

Špecifikácia:

  • Počet položiek na uskladnenie a manipuláciu v každej stanici vyzdvihnutia: 1700
  • Počet pozícií pre palety v plávajúcom sklade: 5660
  • Počet staníc vyzdvihnutia: 80, každá so 4 úrovňami a 50 valčekových dráh.