Schneider Electric, Švédsko

  • Schneider_02
  • Schneider_03
  • Schneider_04
  • Schneider_05
  • Schneider_01

Schneider Electric, Švédsko - Dexion Štíhla výroba

Spoločnosť Schneider Electric je jednou z najvýznamnejších spoločností na svete so zameraním na energetickú účinnosť. Celosvetový obrat je viac ako 20 miliárd eur, pričom skupina zamestnáva 120 000 ľudí. Centrálny sklad pre Škandináviu je situovaný v meste Örebro, Örebro RDC, a zabezpečujú sa z neho dodávky výrobkov pre zákazníkov v severských regiónoch.

Celková plocha skladu je momentálne 14 000 m² a pracuje tu 80 zamestnancov. Sklad je rozdelený na niekoľko zón, pričom zóna 1 je určená na príjem a kontrolu tovaru. Zóna 2 je oblasť na skladovanie a vychystávanie a zóna 3 na balenie a expedíciu. Sklad je vybavený paletovými regálmi P90. Policový systém HI280 je dostupný na účely ručnej manipulácie. Po dĺžke budovy sa nachádzajú 9 m vysoké konzolové regály, ktoré slúžia na skladovanie dlhých tovarov.

Prevádzka zároveň umožňuje rýchle rozširovanie. Keď sa objavila požiadavka na zvýšený objem skladových systémov, rozhodli sa osloviť spoločnosť Constructor.  Došlo k vypracovaniu návrhu, ktorý vyústil do prestavby aktuálneho manuálneho systému preberania s regálmi Hi280 na 9 m vysokú inštaláciu s úzkymi uličkami, ktorá je obsluhovaná zdvíhacími mechanizmami určenými do úzkych uličiek. Výsledkom návrhu sa získalo ďalších 3812 bežných metrov na policiach bez akéhokoľvek rozširovania podlažných priestorov.  Ide o riešenie, ktoré výrazne zvýšilo efektívnosť existujúceho skladu a zároveň prinieslo úspory vďaka tomu, že doposiaľ nebolo potrebné realizovať plánované rozširovanie budovy.

  • Paletové regály P90: výška rámu 9 m. Skladovacia kapacita nosníkov: 2400 kg. 3K a 4K. Spolu 11 500 paletových miest.
  • Bezpečnostné vybavenie paletových regálov; Ochrany rámov. Ochrany stojok. Zadné siete proti prepadnutiu a vertikálny zadný doraz.
  • Policový systém HI280; navrhnutý na manuálne preberanie a do 9 m vysokých inštalácií s úzkymi uličkami. Spolu 5615 policových metrov.
  • Konzolový regál GT90; výška 9 m pre dlhé a ťažké materiály. Nosnosť sekcie: 5 ton.