Bosch Animal Feed, Nemecko

  • Bosch_1
  • Bosch_2
  • Bosch_3
  • Bosch_4
  • Bosch_5

Bosch Animal Feed, Nemecko - Dexion Štíhla výroba

Spoločnosť Bosch animal feed potrebovala z dôvodu rozšírenia svojho radu produktov rozšírenie a modernizáciu svojich výrobných závodov. Okrem budovy výroby sa plánoval sklad so 4 000 m2 a prepravné stredisko. Kapacita vyžadovala niekoľko tisíc miest pre Euro palety. 

Sklad potreboval cenovo efektívnu kombináciu bežných paletových regálov a moderné technológie ovládania, aby sa umožnil najkratší prístupový čas k paletizovaným tovarom. Tiež sa požadovalo riešenie prepravy paletizovaných hotových tovarov zo závodu do skladu za účelom odoslania.

Riešenie

Spoločnosť Dexion vyvinula nový koncept pre poloautomatický sklad výroby. Riešenie využilo komponenty systému dopravníka s paletovým regálom P90 a warehouse management systémom DILOS. 

V budove výroby prešiel paletizovaný tovar miestom na balenie zmršťovacou fóliou a výťahom na elektricky poháňaný pás dopravníka. Na páse prejdú palety popri systéme MOVO.

Väčšina paliet prechádza cez zdvíhaciu stanicu na jednu z troch úrovní. Tam si palety prevezme pojazdný vozík a prepraví ich do predurčeného kanálu paletového toku. Avšak pred dosiahnutím stanice zdvíhania sa dajú palety manuálne pridávať alebo odoberať. 

Nezvyčajným prvkom tohto riešenia je nepretržitá preprava tovarov gravitačnými valčekovými dopravníkmi. Palety sa premiestňujú do požadovanej polohy len vďaka samotnej gravitácii. Vstavané brzdiace valčeky zaručujú nepretržitú rýchlosť 2 metre za sekundu.

Teraz sa nakladá až do 600 paliet denne, ktoré majú celkovú váhu až do 100 000 kg.

Kapacity:

Skladovacia kapacita v regále Pallet flow: 4908 Euro paliet
Počet kanálov Pallet flow (dĺžka 35 m): 48 v 3 úrovniach
Kapacita na valčekový dopravník (dlhý): 27 Euro paliet
Počet kanálov Pallet flow (dĺžka 22 m): 20 v 3 úrovniach
Kapacita na valčekový dopravník (krátky): 17 Euro paliet