Grohe AG, Nemecko

  • Grohe_1
  • Grohe_2
  • Grohe_3

Grohe AG, Nemecko

Spoločnosť Grohe AG je popredným svetovým výrobcom potrubných montážnych prvkov. Okrem radu paletových regálov sa o hladký pohyb a uskladnenie tovaru starajú tri horizontálne karusely (HOCA) v kombinácii so sofistikovaným konceptom manipulácie s materiálom.

Logistické stredisko v nemeckom meste Porta Westfalica bolo vybavené kompletným skladovacím riešením od spoločnosti Dexion, ktorá pracovné a výberové procesy navrhla oveľa efektívnejším spôsobom.

Riešenie:

Vedľa seba umiestnené horizontálne karusely obsluhujúcemu pracovníkovi umožňujú súčasnú obsluhu na troch prístupových otvoroch a výber až 8 objednávok. Proces dávkového výberu je podporený riešením výberu podľa kontrolky. V rámci celkového toku materiálu sú naplnené plastové a kartónové nádoby nasmerované do iných oblastí výberu pomocou dopravníkového systému, ktorý navrhla a dodala spoločnosť Dexion. Prázdne nádoby sa vracajú z baliacich oblastí do horizontálnych, kde sa zaznamenáva aj prichádzajúci tovar.

Kapacity:

Uskladnený tovar: inštalatérske montážne prvky a hotové výrobky
Počet položiek: pribl. 3 000
Skladovacia kapacita: 787 m²
Stroje: 3 paralelné horizontálne karusely, každý s 52 bunkami
Dĺžka: 25 m
Výška: 3,2 m
Šírka celého systému: 7,0 m
Užitočné zaťaženie: 25 000 kg na každý horizontálny karusel