Nemocničná lekáreň v Drážďanoch, Nemecko

Nemocničná lekáreň v Drážďanoch, Nemecko

  • Hospital_Pharmacy_1
  • Hospital_Pharmacy_2

Nemocničná lekáreň v Drážďanoch, Nemecko

Novo vybudovaný komplex v nemocnici Dresden-Friedrichstadt umožnil modernizáciu starej nemocničnej lekárne, kde museli lekárnici dlho hľadať lieky, zdravotnícke výrobky, zdravotnícke zásoby a laboratórnu diagnostiku pre približne 100 nemocničných služieb s približne 1 600 lôžkami.

Riešenie:

4 horizontálne karusely (HOCA) presne upravené pre malú výšku stropu, vybavené systémom správy skladu od spoločnosti Dexion a spojené s centrálnym hostiteľským systémom umožňujú súčasné spracovanie 15 objednávok jedným obsluhujúcim pracovníkom. Z dôvodu maximálnej bezpečnosti zakrývajú špeciálne sklenené dvere prístupovú oblasť každého horizontálneho karuselu. Po overení položky na displeji výberu podľa kontrolky sa otvoria príslušné dvierka a umožnia prístup k požadovaným položkám.

Kapacity:

Uskladnený tovar: lieky, zdravotnícke výrobky, zdravotnícke zásoby a laboratórna diagnostika
Počet položiek: pribl. 3 500
Skladovacia kapacita: 565 m²
Stroje: 3 horizontálne karusely, každý so 42 bunkami, 1 horizontálny karusel s 34 bunkami
Dĺžka: 20 m a 16,5 m
Výška: 2,5 m
Šírka celého systému: 9,5 m
Užitočné zaťaženie: 25 000 kg na každý horizontálny karusel