Referencie z oblasti uskladňovania pneumatík - Dexion

Referencie z oblasti uskladňovania pneumatík

  • Bekö Bil, Švédsko – Uskladnenie pneumatík a policový systém Hi280 – Dexion

    BEKO Bil, Švédsko

    Na základe nových predpisov sa vo Švédsku od všetkých vozidiel vyžaduje, aby mali dve súpravy pneumatík, a to letné a zimné. Výsledkom toho je, že spoločnosť Bekö bil investovala do novej dielne, aby naplnila tieto požiadavky.