Paletové regály pre seizmické zóny

  • Dexion - 3D FEA models
  • Dexion - Seismic Compliant Projects
  • Dexion - Seismic Pallet Racking

Paletové regály pre seizmické zóny

Seismic Map- www.share-eu.org
Zdroj obrázku: www.share-eu.org

Paletové regály inštalované v oblastiach, o ktorých je známe, že sú ohrozené seizmickou činnosťou, musia byť navrhnuté, vyrobené a inštalované špeciálne pre odolanie seizmickým silám. Každá inštalácia musí byť schopná odolať seizmickej činnosti bez hrozby zrútenia  a zranenia ľudí alebo poškodenia inventáru.

Účinný seizmický dizajn je zložitý, a preto Dexion využíva prácu vysoko kvalifikovaných inžinierov využívajúcich najmodernejšie technológie na výpočet požadovaných nosných a statických parametrov regálového systému a výpočtove analýzy vykonane v súlade s normatívnymi usmerneniami na dimenzovanie seizmickej akcelerácie.

Spoločnosť Dexion realizovala mnoho takýchto zariadení pre klientov v celej Európe aj mimo nej. Ako aktívni členovia technických pracovných skupín Európskej federácie pre vývoj regálov ponúka spoločnosť Dexion riešenia, ktoré sú nielen účinné, ale aj kompatibilné.

Na fotografiách sú uvedené príklady niektorých komponentov a dielov inštalovaných pre klientov v rôznych odvetviach.

Regióny v Európe, ktoré sú najviac ohrozené, sú uvedené na mape.Call us Volajte nám dnes:
+421 24 02 59 110
Send us an email Napište nám:
Poslat email
Zaregistrujte sa k odberu:
Newsletter

  

See also