Arc E-Commerce, Švédsko

Arc E-Commerce, Švédsko

  • ArcEcommerce-Shuttle1
  • ArcEcommerce-Shuttle2
  • ArcEcommerce-Shuttle3

Arc E-Commerce, Švédsko

Kľúčové slová pre logistiku v spoločnosti Arc E-commerce znejú: optimalizácia priestoru.

Spoločnosť Constructor zabezpečila pre spoločnosť Outl1.se v Štokholme dynamické riešenie na skladovanie a manipuláciu s tovarmi predávanými cez internet. Keď sme sa dozvedeli, akým spôsobom podnikajú, systém paletových kyvadlových prepravníkov bol pre nich optimálnou voľbou.

Tvorca webovej predajne Outl1.se, Joacim Boivie, predáva importovaný tovar už niekoľko rokov a dokáže veľmi dobre vycítiť, čo ľudia aktuálne potrebujú. Stránka Outl1.se ponúka sezónne produkty, čo znamená, že cez leto si tu môžete zakúpiť záhradnú trampolínu či bicykel, kým v zime v ponuke nájdete tepelné čerpadlá alebo snežné pluhy. Neustále sa meniaci charakter ich skladových zásob pre nás predznamenal, že budú potrebovať skladové riešenie vhodné pre veľký objem tovarov s jednoduchým prístupom za súčasného udržania sezónnych produktov v bezpečnom prostredí.

www...
Internet je z pohľadu Outl1.se v centre pozornosti, a preto sa, celkom prirodzene, práve prostredníctvom tohto kanálu nakontaktovali na svojich čínskych dodávateľov. Podobným spôsobom na webe narazili aj na švédsku spoločnosť Constructor, keď hľadali odpovede na výzvy, ktorým čelili v oblasti skladovania. Pre Joacima Boivieho bolo najväčším problémom hľadanie rovnováhy medzi naskladnením priveľkého resp. primalého množstva predávaných produktov. Väčšina položiek predávaných na stránke outl1.se sa importuje z Číny a vzhľadom na dlhý časový interval medzi prvotnou myšlienkou a konečným uvedením na webe je pre Joacima mimoriadne dôležité, aby sa dokázal rozhodnúť pre tie správne produkty.

Skladová logistika so systémom kyvadlových paletových prepravníkov
Jedným z problémov, na ktoré spoločnosť Constructor musela nájsť riešenie, boli rozmery skladu, keďže naprieč budovou viedli rozmerné stĺpy.  Navyše, profil skladu zahŕňal široký sortiment tovarov s rôznymi veľkosťami paliet, rôznymi nárokmi a potrebou hromadného skladovania. Ideálnym riešením v záujme uspokojenia všetkých prvkov bol systém kyvadlových paletových prepravníkov. Tento ponúkol 4 sekcie na 3 úrovniach a zabezpečil 540 pozícii na umiestnenie paliet s kompletným prístupom pre kyvadlový prepravník. Týmto riešením sa dosiahla vysoká hustota uskladnenia s prídavným benefitom v podobe automatickej plošiny na vyzdvihovanie a umiestňovanie paliet v záujme zvýšenia rýchlosti prevádzky.


Fakty o inštalácii:

  • 4 sekcie s 15 paletami do hĺbky
  • Výška regálu: 4000 mm
  • Nosnosť: 500 kg/paleta
  • Počet miest na palety: 540
  • Manipulácia s dlhou stranou palety EUR s rozmermi 800 x 1200 mm
  • 1 kyvadlový prepravník pre max. hmotnosť palety 1500 kg