Systém viacerých vrstiev Hi280 - Toyota Parts Center, Belgicko – Dexion

Toyota Parts Center, Belgicko

  • Toyota_Parts_Center_1
  • Toyota_Parts_Center_2
  • Toyota_Parts_Center_3
  • Toyota_Parts_Center_4
  • Toyota_Parts_Center_5

Toyota Parts Center, Belgicko

Vyvinutie viacvrstvového policového riešenia na uskladnenie malých dielov a príslušenstva.

Z dôvodu rozšírenia existujúceho skladovacieho objektu zákazník požiadal spoločnosť Dexion o vyvinutie viacvrstvových políc na uskladnenie malých dielov a príslušenstva.

Riešenie:

Spoločnosť Dexion vyvinula viacvrstvové riešenie s využitím priemyselných políc HI280. Inštalácia zahrňovala výstavbu prechodného poschodia pomocou valcovaných I-profilov, a to z dôvodu zabezpečenia väčšej flexibility na prvom poschodí. V prípade potreby bude v budúcnosti možné vybudovať aj ďalšie poschodie.