Uskladnenie automobilových dielov od spoločnosti Dexion - Referencie

  • Augsburg, Rumunsko

    Augsburg, Rumunsko

    Za účelom uskladnenia mnohých rôznych škatúľ s malými automobilovými dielmi potrebovala spoločnosť Augsburg znovu navrhnúť svoju vyzdvihovaciu oblasť takým spôsobom, aby používali čo najmenší priestor, pričom využili veľkú výšku skladu.

  • Volvo PV – Regál toku kartónov, paletové regály - Dexion

    Volvo PV, Švédsko

    Keď spoločnosť Volvo potrebovala zvýšiť efektivitu pre výber vo svojom sklade, obrátili sa na systémy kartónového toku od spoločnosti Dexion.