Smith & Nephew, Švajčiarsko – Manipulácia s malými dielmi od spoločnosti Constructor - Police - Hi280

Smith & Nephew, Švajčiarsko

  • Smith-Nephew_1
  • Smith-Nephew_3
  • Smith-Nephew_4
  • Smith-Nephew_5

Smith & Nephew, Švajčiarsko

Spoločnosť Smith & Nephew je lídrom odvetvia so štyrmi obchodnými jednotkami – ortopédia, endoskopia, liečenie úrazov a rán. Tieto jednotky majú spolu viac ako 1 000 radov výrobkov. Pre svoje výrobky a baliaci materiál potrebujú efektívne uskladnenie v policiach.

Spoločnosť Smith & Nephew sa pozerá na viac ako 150 rokov vývoja pokročilých zdravotníckych zariadení pre zdravotnícky personál na celom svete.

Riešenie:

Pre európsku logistiku ich koncových výrobkov vyrobených v Švajčiarsku, Nemecku a Francúzsku boli nainštalované viacvrstvové policové systémy Hi280 od spoločnosti Constructor, a to v dostupnom priestore 50 x 25 m.

Na uskladnenie čiastočne vyrobených položiek a baliacich materiálov bolo nainštalované medziposchodie s dĺžkou 50 m a šírkou 10 m.