Skladovacie riešenia spoločnosti Dexion pre chemikálie, lieky a farmaceutiká – Referencie spoločnosti Dexion

  • Systém Dexion MOVO v sklade spoločnosti Novo Nordisk A/S, Dánsko

    Novo Nordisk A/S, Dánsko

    Spoločnosť Novo Nordisk je celosvetový výrobca a producent zdravotníckych výrobkov. Táto inštalácia bola jedinečná a v Dánsku prvá, ktorá používa regály MOVO.

  • Smith & Nephew, Švajčiarsko – Manipulácia s malými dielmi od spoločnosti Constructor - Police - Hi280

    Smith & Nephew, Švajčiarsko

    Spoločnosť Smith & Nephew je lídrom odvetvia so štyrmi obchodnými jednotkami – ortopédia, endoskopia, liečenie úrazov a rán. Tieto jednotky majú spolu viac ako 1 000 radov výrobkov. Pre svoje výrobky a baliaci materiál potrebujú efektívne uskladnenie.