C-WIS - Papyrus - Švédsko

Papyrus, Švédsko

Papyrus, Švédsko

Spoločnosť Papyrus je jedným z popredných európskych obchodníkov s papierom, zásobovania objektov a priemyselného balenia. Každý rok dodáva približne 1,8 milióna ton papiera. Spoločnosť Papyrus má v súčasnosti svoje zastúpenie v 22 európskych krajinách a zamestnáva 2 800 ľudí.

Spoločnosť Papyrus plánuje presťahovanie skladových zásob z rôznych skladov vo Švédsku do skladov v mestách Mölndal a Holsbybrunn. To znamená zvýšené požiadavky na skladové riešenia aj riadenie skladu. Z dôvodu pomoci pri analýze návrhu a logistiky rôznych riešení bola prizvaná spoločnosť Constructor Logistics.

Analýza sa zakladala na jednoročných údajoch o objednávkach a položkách, ktoré sa importovali do systému C-WIS (skladový informačný systém Cosntructor). Náš softvér ponúka rôzne riešenia, identifikuje podrobné možnosti lokalít, prevádzkový dopad a investičné náklady.

Riešenie:

Na základe logistickej analýzy mohla spoločnosti Papyrus naplánovať a investovať do nových usporiadaní skladu, overiť nové stratégie umiestňovania a investovať do optimálnych systémov paletových regálov.