C-WIS - Diversey, Dánsko – Constructor Logistics

Diversey, Dánsko

  • Diversey_3
  • Diversey_4

Diversey, Dánsko

Spoločnosť Diversey predáva a vyvíja čistiace a hygienické výrobky. Prednosťou spoločnosti je vývoj efektívnych, ale aj ekologických a udržateľných výrobkov.

Spoločnosť Diversey potrebovala optimalizáciu logistiky skladu a výmenu vozového parku. Na realizáciu týchto potrieb bolo potrebné vykonať analýzu schémy výberu, potrieb, časov atď. Z tohto dôvodu požiadala o pomoc spoločnosť Constructor Logistics.

Systém ERP a WMS spoločnosti Diversey mal z pohľadu lokalizačných stratégií ABC obmedzené možnosti. Softvér C-WIS je veľmi inteligentný nástroj na manipuláciu s týmto druhom problémov a na vykonávanie logistickej analýzy na základe údajov importovaných zo systému WMS/ERP.

Analýza a optimalizované riešenie poskytli spoločnosti Diversey nebývalú príležitosť na vyriešenie aktuálnych problémov, a to optimalizáciou riešenia lokalizačnej stratégie, usporiadania a vybavenia. Analýza C-WIS taktiež znamenala zníženie potreby vozidiel a zrýchlenie servisu.

Spoločnosť Diversey odhaduje ročné úspory na úrovni 800 000 DKK (približne 107 000 €).