Jula, Švédsko

Jedinečná inštalácia – spoločnosť Jula zdvojnásobila skladovaciu kapacitu s mobilnými paletovými regálmi

  • MOVO-Jula-Sweden_1
  • MOVO-Jula-Sweden_2
  • MOVO-Jula-Sweden_3
  • MOVO-Jula-Sweden_4

Jedinečná inštalácia – spoločnosť Jula zdvojnásobila skladovaciu kapacitu s mobilnými paletovými regálmi

Spoločnosť Jula je príbehom medzinárodného maloobchodného predajcu produktov pre domácich majstrov a stavebných produktov, ktorý začal pôsobiť v druhej polovici 70. rokov minulého storočia vo Švédsku so zakladateľmi Lars-Göranom a Irene Blankovou, ktorí vyrábali drvič dreva Jula. 

Súčasne s nárastom dopytu po drvičoch Jula narástli aj potreby týkajúce sa náhradných dielov. Zrodila sa realizácia skladu. Spoločnosť Jula zaznamenala rýchly rast a súčasne s prvým objednávkovým katalógom do schránok sa začalo predávať viac produktov. 

Od tej doby sa predaj v značnej miere zvýšil, pričom sa spoločnosť Jula opakovane rozrastala, aby dokázala priestormi dobehnúť tento rast, a to až do doby, keď spoločnosť Jula znovu hľadala viac dodatočného miesta.

Základy, na ktorých sa dá stavať – s celkovým počtom 220 000 paletových miest

Po dosiahnutí plnej kapacity sa spoločnosť Jula dohodla so spoločnosťou Constructor na novom rozšírení skladu o rozlohe 47 000 m2, ktorý sa mal postaviť ako tzv. kompaktná inštalácia s mobilnými paletovými regálmi zabezpečujúcimi 110 000 paletových miest. Toto riešenie takmer zdvojnásobuje skladovaciu kapacitu spoločnosti Jula tak, že poskytne ich centrálnemu skladu celkovú kapacitu 220 000 paletových miest. Kompaktná inštalácia funguje ako zásobníkový sklad pre plné palety všetkých typov tovarov, ktoré sa vyzdvihujú a dodávajú priamo do obchodov.

Spoločnosť Jula si vybrala MOVO na maximalizovanie funkčnosti svojho skladu. „Tento paletový regál je dostatočne vybavený viacerými voliteľnými príslušenstvami, napr. nočným režimom a centrálne ovládaným osvetlením. Spoločnosť Jula skutočne optimalizovala funkčnosť“, vysvetľuje manažér predaja Peter Johansson.

Nová inštalácia poskytuje kompaktné skladovacie riešenie, ktorého ovládací systém mobilných regálov sa prepojil s existujúcimi WMS spoločnosti Jula. Vozíky MOVO sa ovládajú pomocou softvérového systému spoločnosti Siemens, ktorý vyvinuli vlastní technici spoločnosti Constructor v ich nemeckom závode. Manažér logistiky Lennar Karlsson na túto tému dodáva: „Investícia týchto rozmerov musí byť efektívna. Dosiahli sme to prepojením nových regálov s naším WMS.  V budúcnosti budeme môcť zabezpečiť prevádzku s menším počtom personálu. Všetka správa a vyzdvihovanie sa uskutoční prostredníctvom WMS, systém zobrazí spôsob a bude koordinovať prevádzku našich 4 vyzdvihovacích nákladných vozidiel. Náš nový priestor s rozlohou 47 000 m2 obsiahne rovnakú kapacitu ako originálny pôdorys s rozlohou 100 000 m2.“

Presúvanie ciest za účelom inštalácie 1 600 ton ocele

Inštalácia MOVO od spoločnosti Constructor sa vykonala v dvoch hlavných fázach. V prvej fáze 10 mužov odlievalo celých 7 500 metrov koľajníc, pričom na nich pracovali počas 11 týždňov. Koľajnice vážili približne 270 ton a dodali sa na 15 nákladných vozidlách, ktoré počas inštalácie prichádzali každý druhý deň.

Montážny manažér Mats Börjesson: „Toto bola najväčšia inštalácia, ktorú sme doposiaľ vo Švédsku uskutočnili a tento sklad bude v prevádzke 24 hodín denne a 7 dní v týždni.“

Manažér skladu Per Lund hovorí: „Našou najväčšou výzvou pri tomto štvrtom rozširovaní bolo presunutie cesty, aby sa dosiahla efektívnejšia infraštruktúra, čo nebolo jednoduché. Tiež sme museli vytvoriť nový vchod do skladu a východ zo skladu, aby sa zjednodušila cestná premávka, pričom sa oddelila osobná doprava od nákladnej dopravy.“ Bolo to rozumné riešenie, pretože každý deň sa nakladá a vykladá približne 200 nákladných vozidiel.

Jedinečná inštalačná práca

Druhá fáza inštalácie, regále, trvala 13 týždňov a uskutočňovalo ju až 20 inštalatérov súčasne. Na 55 nákladných vozidlách sa dodalo neuveriteľných 13 blokov s celkovou kapacitou 54 800 paletových miest, ktoré na miesto dorazili zo závodu spoločnosti Constructor v Nemecku.

„Bola to jedinečná inštalačná práca. Počas inštalácie nám každý deň prišlo jedno nákladné vozidlo s materiálom. Inštaláciu sme dokončili 2 týždne pred plánovaným termínom, čo bolo pozoruhodné, a to hlavne pri projekte týchto rozmerov, dodal Mats Börjesson.

Položili sme tým základy budúceho rastu. Na zadnom konci nového skladu sú pripravené koľajnice pre ďalších 12 blokov MOVO a čakajú na dodatočné regále.