Oddelenia hál - priestory na prevádzku strojov - Dexion Produkcia - sklad - Dexion

Oddelenia hál - priestory na prevádzku strojov

Popis

Oddelenia hál - priestory na prevádzku strojov - Popis - Dexion Produkcia - sklad

Pre nerušený proces výroby, na ochranu pred hlukom, prachom, horúčavou/chladom a nepovolanému prístupu

Oddelenie hál - členenie výrobných úsekov

Našimi riešeniami pre oddelenie hál rozčleníte vaše výrobné úseky rýchlo a flexibilne na zmysluplné úseky. Toto zabezpečí nerušený pracovný proces, a tým prispieva k zvýšeniu efektivity a bezpečnosti.

Pritom sa môžu naše oddelenia opatriť rôznymi vlastnosťami, napríklad protihlukovou a protichladovou izoláciou, ťažkou vznetlivosťou, priehľadnosťou alebo odolnosťou voči chemikáliám.

Naše systémové steny sa vynikajúco hodia aj ako nepriehľadná ochrana, takže podhľad do určitých častí vašej výroby ostane zákazníkom, návštevníkom alebo dodávateľom skrytý.

Priestory na prevádzku strojov – priame zníženie hluku

Na zníženie hlukového zaťaženia strojov ponúkame našimi možnosťami na vytvorenie priestoru na prevádzku strojov ideálnu možnosť na zníženie hluku priamo na mieste jeho vzniku. Je to veľmi efektívna možnosť, ako možno viacnásobne znížiť hladinu hluku.

Ovládacie prvky sa môžu umiestniť vo vonkajšej oblasti, takže je možné vykonávať ovládanie aj zvonku. Kombináciou s najrôznejšími dverovými systémami, ako sú napr. priemyselné brány, sa dajú naše riešenia perfektne použiť pre takmer každú požiadavku. V spojení s našou oceľovou konštrukciou plošín môžete aj často nepoužívaný priestor zmysluplne využiť pre vaše stroje.

Chráňte vaše stroje pred vnútornými a vonkajšími vplyvmi a pred nepovolaným prístupom prostredníctvom našich priestorov na prevádzku strojov.

Výhody

Oddelenia hál - priestory na prevádzku strojov - Výhody - Dexion Produkcia - sklad

Čo naše priestorové koncepty vyzdvihujú:

... dostanete priestorový koncept, ktorý je individuálne prispôsobený vašim požiadavkám a želaniam

... dostanete všetky služby z jednej ruky so zárukou pevnej ceny

... môžete si vyberať z množstva dizajnových prvkov a farebných variantov

... môžete využívať viac priestoru vďaka možnosti viacposchodovej konštrukcie, teda ideálna kombinácia s našimi oceľovými plošinami

... šetríte čas, hnev a náklady vďaka jednoduchej a rýchlej montáži, rozšírenie a výmenu existujúcich stien je možné bezproblémovo vykonať dodatočne aj pri bežiacej prevádzke, a to bez špiny a stavebného odpadu

... získate od nás priestorové riešenia, ktoré zodpovedajú požiadavkám najmodernejšieho dizajnu a najvyššej kvality so šetrením vášho rozpočtu

... dostanete prostredníctvom dlhoročnej systémovej doplniteľnosti veľkú záruku pri budúcich zmenách využitia bez dodatočných nákladov

... dostanete od nás stavebno-technické, stavebno-fyzikálne a architektonické poradenstvo s vyhotovením podkladov k priestorovému plánovaniu a konštrukčné nákresy prispôsobené budove

Špecifikácia

Oddelenia hál - priestory na prevádzku strojov - Špecifikácia - Dexion Produkcia - sklad

Funkcia ... Systémy deliacich stien DEXION sa dajú použiť individuálne, kedykoľvek premiestniť a disponujú veľkou flexibilitou. Plánujú, vytvárajú, zhotovujú a montujú sa – individuálne podľa požiadavky zákazníka a rozmerov priestoru – až k stropu alebo ako stena rozdeľujúca priestor. Všetky konštrukčné diely sú predfabrikované, všetky povrchy hotovo položené. Týmto je zaručená rýchla, suchá montáž a demontáž. Vymeniteľnosť a premiestniteľnosť, aj jednotlivých prvkov ako sú okná a dvere, umožňujú rýchle reagovanie aj pri malých organizačných zmenách alebo v prenajatých priestoroch s často sa meniacimi využitiami. Deliace steny sú dostupné aj vo vyhotoveniach, ktoré zodpovedajú protipožiarnej ochrane podľa normy DIN 4102: F 30, G 30. Sú ekologické vďaka svojej opätovnej použiteľnosti, vymeniteľnosti a použitiu ekologických stavebných materiálov.

Stavebná technológia ... Steny sú štandardne vyhotovené v osovom súradnicovom systéme 1200 mm. Dostupný je aj osový súradnicový systém 900 mm. Hrúbky stien sú 82 alebo 107 mm, podľa vyhotovenia. Lícované plochy sa vyhotovujú ako plná stena. Časti steny sa dajú vzájomne zameniť. Pri demontáži sa dajú rozložiť až na také jednotlivé diely, ktoré môže preniesť jedna osoba bez osobitných pomocných prostriedkov. Hrazdené murivo je samonosné, z pozinkovaných oceľových profilov a priečnych vystužení vo výške nôh, bokov a ramien, ako aj vo výške dvier a nad tým každých 600 mm. Deliace steny sa postavia bez pritlačenia medzi susediace konštrukčné diely, aby sa zabránilo prítlačnému tlaku na strop. Dostanete dvojité tesnenie k podlahe, susediacim stenám a stropu. Na stavebnom mieste je možné vyrovnať nerovnosti podlahy, aj väčšie než uvádzajú tolerancie stanovené v norme DIN. Nepatrné prehnutie stropu sa vyzdvihne prostredníctvom stenovej konštrukcie. Ako pripojenia pod stropmi s väčšími prehnutiami, napr. pri trapézových plechových stropoch, sú určené posuvné stropné prípojky.

Opláštenie priečky ... Vrstvy steny pozostávajú z 12 mm hrubých kvalitných trieskových dosiek s vrstvou melamínovej živice podľa normy DIN 68 765 emisnej triedy E 1. alebo zo sadrových kartónových dosiek hrubých 12,5 mm, ktorých lícne strany majú strojovo nanesenú vrstvu vysokokvalitnej vinylovej fólie – na želanie aj s povrchom z kovu. Upevňovanie prebieha tak, že stenu je možné otvoriť aj bez špeciálneho nástroja. Skrutkové spoje sú prekryté. Prieniku vody do opláštenia steny sa pri čistení zabraňuje pomocou soklových líšt, ktoré z troch strán obopínajú sadrové kartónové dosky/drevotrieskové dosky. Sokel sa dá vyhotoviť aj so spätne sa pohybujúcimi, práškovo lakovanými celokovovými profilmi.

Povrch ... Všetky viditeľné oceľové diely ako stenový profil a pripájací profil k stropu, dverové zárubne a okenné rámy sú elektrolyticky pozinkované a práškovo lakované. Lakovať je možné vo všetkých farbách RAL. Povrch opláštenia trieskových dosiek je tvorený priamou vrstvou melamínovej živice s reliéfovou štruktúrou, je matný a bezprostredne nerozpojiteľne zlisovaný s doskou. Týmto sa stáva veľmi odolným voči mechanickým vplyvom a v prípade požiaru nevytvára žiadne výpary kyseliny chlorovodíkovej ako materiál PVC.

Presklenia ... Okná sa dodávajú ako hotové zmontované prvky. Pevné zasklenie okien prebieha cez neviditeľné pridržiavacie lišty skla, ktoré sú jednoducho alebo dvojito zasklené. Čistenie vnútorných plôch pri dvojito zasklených oknách preto nie je potrebné. Štandardné zasklenie prebieha prostredníctvom 4 mm alebo 6 mm priehľadného skla. Bezpečnostné sklo, sklá s drôtenou vložkou alebo špeciálne sklá – predovšetkým pri preskleniach, ktoré slúžia ako protiúrazová zábrana alebo protipožiarna ochrana – môžu nájsť tak isto svoje použitie.

Dverové zárubne ... Prechodové dverové zárubne pozostávajú z elektrolyticky pozinkovaného oceľového plechu, lakovaného vypaľovacím lakom, s trojstranne obopínajúcimi gumenými tesniacimi profilmi.

Dverovky ... Prechodové dvere sa zhotovujú z dveroviek s rúrovými upínacími jadrami, krytými hranami z tlakového dreva a obojstrannými laminátovými dosadacími plochami. Popri normálnych dverových prvkoch sú k dispozícii aj vysoko zvukovo izolované dvere, rovnako ako aj dvere s preskleniami, posuvné dvere, krídlové dvere alebo kompletne presklené dvere. Pre skladané dvere je možné na požiadanie dodať aj zvukové ex-podlahové tesnenie.

Dverové kovania ... Dverovky sú opatrené 3 kusmi (kompletne presklené dvere 2 kusmi) trojdielnych dverových závesov s fixovacími skrutkami. Ak nie je pri jednotlivých systémoch opísané inak, ponúkajú sa dvere vybavené súpravou kľučiek z ľahkého kovu a zámkom, predpripravené pre zabudovanie cylindrickej vložky. Posuvné dvere obsahujú mušľové úchytky z ľahkého kovu. Dvere v štandardnom vyhotovení sú zaradené do klimatizačnej triedy I, skupiny namáhania M.

Zvuková izolácia  ... Do stien s akustickou výplňou sa umiestňujú polotvrdé, 40 mm široké dosky z minerálnej vlny, aby dosky nepoklesli ani po dlhšom čase. Hodnota zvukovej izolácie zatvorenej steny typu A1 s akustickou výplňou je: R’w 41 dB laboratórnej hodnoty.

Protipožiarna ochrana ... F 30, G 30 doložená osvedčením o skúške. Pre požadované hodnoty protipožiarnej ochrany podľa normy DIN 4102, EN 1364 sa musí osvedčenie o skúške doložiť k výpisu.