HI280 policový systém - viacúrovňový

Popis

HI280 policový systém - viacúrovňový

Policový systém Hi-280 viacúrovňový, so vsunutou mezaninovou konštrukciou, je policovým systémom navrhnutým na dve alebo viac úrovní. Spodná časť policového systému tvorí základ pre mezaninové podlažie.

Pozície sú tu extra silné a sú dimenzované, aby uniesli zaťaženie z horného podlažia. Systém je konštruovaný ako viacúrovňový sa často používa vo väčších skladoch náhradných dielov, alebo v prípade požiadavky skladovania veľkého počtu položiek s nižšou fluktuáciou.  

Základom multipodlažnej inštalácie systému Hi280 je samotný policový systém postavený z EK-pozícií vyrobených z pozinkovanej ocele hrúbky 1,2 mm. Pozície môžu byť buď prechodné, pričom nesú police na druhom poschodí, alebo samostatné EK-pozície, kde postavený mezanin má nad sebou voľne stojace policové jednotky.

Komunikáciu medzi úrovňami je možné zabezpečiť schodiskami, výťahmi alebo dopravníkovými systémami.

Výhody

HI280 policový systém - viacúrovňový

Koncept je založený na dobre známom policovom systéme HI280 ako multiúrovňovej inštalácii so zabudovaným mezaninovým podlažím. Dizajn vyžaduje vysokú nosnosť jednotlivých komponentov, výsledkom čoho je inštalácia s veľkými možnosťami plánovania pre optimálne skladovanie. K dispozícii pre skladovanie a manipuláciu je tak plný objem. Položky s nižšou fluktuáciou sú uskladnené na vyšších policových pozíciách, zatiaľ čo vysokoobrátkový tovar je umiestnený na prízemí. Viacúrovňové inštalácie nachádzajú uplatnenie vo viacerých oblastiach a sú skladovým riešením ponúkajúcim optimálne skladové využitie.