Príslušenstvo pre konzoly

Príslušenstvo pre konzoly

 • Pevne zastavovače

  Pevne zastavovače

  Navarené koncové platne sapoužívajú ako riešenie pre náročnépoužitie za účelom zastavenia uskladnenýchpoložiek pred vypadnutím zregálu.

 • Odnímateľný koncový doraz

  Odnímateľný koncový doraz

  Odnímateľný koncový doraz je najrozšírenejšie riešenie pre zabránenie prepadu predmetov. Túto položku je možné doplniť dodatočne.

 • Konzolové mobilné základne

  Konzolové mobilné základne

  Konzolový regál inštalovaný na mobilných základniach  - ďalšie zvýšenie úložnej kapacity.

 • Ramená na uskladnenie zvitkov

  Ramená na uskladnenie zvitkov

  Konzolový regál sa dá nakonfigurovaťtak, aby bezpečne a efektívneuskladnil kovové zvitky alebo cievky.

 • Oceľové mriežky

  Oceľové mriežky

  Na ramená konzoly sa dá umiestniťoceľová mriežka, aby sa zabránilovypadnutiu malých produktov medziramená.

 • Strešná konštrukcia

  Strešná konštrukcia

  Pridanie strešného systému chránikonzolu a pod ňou uskladnené tovarypred prírodnými živlami.