Systém značenia

Opis

Systém značenia

Všetky sklady musia mať systém značenia. Je to základ pre efektívny systém manipulácie v sklade, ktorý poskytuje správnu a rýchlu identifikáciu pri zakladaní alebo vyberaní tovaru. 

Na systém značiek je často napojený register položiek, ktorý poskytuje informácie, stav aktuálnych skladových zásob a objednávok. Chyby, ktoré sa vyskytujú pri manipulácii, sú často spôsobené nedostatočným systémom značenia a dalo by sa im predchádzať jasným a racionálnym značením skladu, policových sekcií, nosníkov a uličiek.

Systém značenia pozostáva z informačných tabúl, značiek uličiek, štítkov a držiakov pre značenie nosníkov u paletových regálov a prednej strany políc u policových systémov.  Písmená a číslice na etiketách vrátane ochrany značky. Etikety môžu byť navrhnuté so samolepiacou zadnou časťou. Značkovanie čiarkovým kódom. Všetko čo potrebujete pre efektívne a racionálne značenie v sklade.  Naše systémy značkovania sú vždy navrhnuté tak, aby vyhovovali špecifikácii zákazníka a každému individuálnemu návrhu skladu.

Produkty

Systém značenia

Systém značenia od Constructor pozostáva:

  • Držiak značky, samolepiaci alebo s magnetickou páskou pre rôzne typy políc a nosníkov produktovej škály od Constructor. (Rack83, Dexion, P90, HI170, HI280)
  • Značky uličiek, ploché alebo so sklonom
  • Informačná tabuľa
  • Držiaky kariet pre paletové rámy
  • Samolepiace písmená a číslice
  • Predtlačené skladové štítky