Je vaše skladovacie riešenie pre potraviny a nápoje plne optimalizované a efektívne?

  • Skladujete potraviny?

Je vaše skladovacie riešenie pre potraviny a nápoje plne optimalizované a efektívne?

  • Je váš skladovací priestor nedostatočne využitý a neefektívny?
  • Potrebujete skladovať rýchloobrátkové tovary alebo tovary podliehajúce skaze?
  • Sledovateľnosť produktov je dôležitá, ale ťažko sa dosahuje?
  • Je skladovanie veľkého množstva produktov s dlhou životnosťou pre vás dôležité?
  • Skladujete zmrazené alebo chladené tovary?
  • Potrebujete zabezpečiť rôzne teploty skladovania?
  • Je obtiažne dosiahnuť prísne úrovne hygieny vo vašom skladovacom priestore?
  • Potrebujete optimalizované uskladnenie pre tovary vo fľaškách alebo konzervách?

Máme rozsiahle skúsenosti s dodávaním optimálnych skladovacích riešení pre potravinársky a nápojový priemysel, a to bez ohľadu na to, či zákazník pracuje v oblasti surovinových materiálov, potravinárskej výroby, veľkoobchodu alebo maloobchodného predaja potravín.

Prečítajte si ďalšie informácie o našich riešeniach na skladovanie potravín a pozrite si naše video