Naplánujte si s nami náklady na skladovanie pre váš rozpočet v roku 2015

  • Budget 2015

Naplánujte si s nami náklady na skladovanie pre váš rozpočet v roku 2015

Pomáhame Vám pochopiť výdavky na zmenu Vášho skladovacieho riešenia pre rok 2015

Proces prípravy rozpočtov na každý rok je zložitý. Získanie realistického odhadu na investície môže byť časovo náročné. Nové skladovacie riešenie predstavuje zvyčajne cenovo náročnú investíciu, takže príprava na tvorbu rozpočtu je kritická. 

Môžeme Vám pomôcť tak, že Vám poskytneme analýzu Vašich skladovacích požiadaviek a predložíme nezáväznú ponuku. Nebudú Vás čakať žiadne skryté prekvapenia, keď sa Vaša vízia stane realitou.

Kontaktujte nás ohľadom asistencie 
Telefónne číslo: +421 (0) 24 02 59 110