Na trh sme uviedli nový satelitný systém „Shuttle“

  • Na trh sme uviedli nový satelitný systém „Shuttle“

Na trh sme uviedli nový satelitný systém „Shuttle“

Skladové riešenia s využitím satelitného systému spoločnosti Dexion – prvý krok k automatizovanému skladu

Nehnuteľnosti sú drahé.  Zväčšovať plochu či sťahovať sklad do väčších priestorov nie je vždy možné. Než sa spoločnosť rozhodne presťahovať či zväčšovať priestory, mala by najprv rozmýšľať „v rámci možností“ (“thinking inside the box") a maximálne využiť to, čo má.

V podnikoch, pre ktoré je priestor skutočne vzácny, môže byť satelitný systém na palety prvým krokom k optimálnemu a automatizovanému riešeniu. Nový satelitný systém „Shuttle“ od Dexionu môže byť nastavený ako polo alebo plno automatické skladové riešenie pre prácu s tovarom vo veľmi nahustených priestoroch, ktoré maximálne využíva priestor a zvyšuje efektívnosť.

Podniky, pre ktoré je systém vhodný

Systém môže byť užitočný najmä pri skladovaní v chlade, pre potravinársky a mäsospracovateľský priemysel, výrobu nápojov a distribučné sklady. Keďže pracuje na princípe FIFO aj LIFO, hodí sa pre podniky, ktoré závisia od efektívneho systému obehu paliet s tovarom s určenou dobou spotreby.

Menej práce s vysokozdvižnými vozíkmi

Kým ukladanie do regálov pomocou vozíkov zodpovedá potrebám veľkokapacitného uskladňovania, nie je to vždy najefektívnejší spôsob, pretože vyžaduje špecializované vozidlá a operátorov, aby sa dostali do zostavy regálov po určených uličkách. Pri satelitnom systéme „Shuttle“ od Dexionu nie je potrebné, aby vysokozdvižné vozíky vchádzali do uličiek a tak sa uvoľní ďalší úložný priestor a predíde sa poškodzovaniu regálov, spôsobenému každodenným kontaktom s vozidlami.

Inteligentné diaľkové ovládanie

Satelitný systém ovláda obsluha vysokozdvižného vozíka alebo je ovládaný v plnoautomatických aplikáciách cez integrované automaty.

Obsluha umiestni palety na diaľkovo ovládaný kyvadlový paletový dopravník, ktorý sa nachádza na začiatku regálu. Dopravník zoberie paletu, prepraví ju cez zostavu a umiestni na vopred určené miesto v rámci uličky. Palety potom môže vybrať obsluha vysokozdvižného vozíka na druhom konci regálovej uličky pomocou diaľkového ovládania. Jednotka dokáže poskytnúť informácie o uličke a umožňuje obsluhe určiť, koľko paliet sa má priviezť dopredu na vyzdvihnutie. V jednotke sú uložené informácie o celej zostave a tak je možné okamžite a ľahko vykonať inventarizáciu a kontrolu zásob.

Keď systému dochádza energia v batérii, automaticky sa vráti do východiskovej pozície a obsluha tak môže vymeniť batériu za nabitú alebo použiť druhú jednotku. Vďaka tomu nezostanú palety opustené uprostred regálovej zostavy.