Dexion odštartoval novú web stránku určenú komerčným produktom

  • Dexion odštartoval novú web stránku určenú komerčným produktom

Dexion odštartoval novú web stránku určenú komerčným produktom

Dexion oznamuje oficiálny štart webovej stránky www.bruynzeel.sk, predstavujúcu druhú firemnú stránku, určenú pre vysokokvalitné riešenia komerčných úložných systémov, ako sú kancelárie, archívne skladovanie a pravdaže ponúka riešenia pre knižnice a múzeá.

Následne po spustení stránky www.dexion.sk, stránka zaoberajúca sa riešením priemyselných úložných systémov, ako sú paletové regály, systémy kantilever, ľahké a stredné skladovanie, tak ako aj automatizovaný úložný systém a softvér. Dexion poukazuje na jeho kompletný rozsah archivovania na slovenskom trhu prostredníctvom webovej stránky www.bruynzeel.sk.

www.bruynzeel.sk obsahuje podrobné informácie o rôznych typoch mobilného alebo statického archívneho a kancelárskeho systému skladovania. Nájdete tu výhody, ktoré prináša mobilný systém, či už manuálny alebo elektronický, podľa toho ktorý vám viac vyhovuje, tak ako aj špecifické informácie pre každý z archívnych systémov. Široký rozsah produktov, tvorených na základe skúseností získaných počas 50 rokoch pôsobenia na tomto poli, vám dáva možnosť výberu riešení pre optimalizáciu dostupného priestoru na základe jeho charakteru.

Nezáleží na type skladovaných dokumentov, ani na ich veľkosti či tvare, webová stránka Bruynzeel.sk vám umožní vidieť správnu cestu pre bezpečné a efektívne skladovanie.

Značka Bruynzeel je európskym lídrom na trhu archívneho skladovania a je členom skupiny Pan - European Constructor Group, tak ako Dexion. Skupina Constructor Group je vrcholom pre výrobu a podporu pri skladovaní a tvorbe archívnych a logistických riešení. Skupina ponúka tieto riešenia pod všeobecne známymi menami, lepšie povedané značkami, akými sú Constructor, Dexion, Bruynzeel a Kasten. Ich výroba a široký sortiment je produkovaný v 5 fabrikách. S obratom viac ako 220 miliónov Euro a viac ako 1000 zamestnancami je skupina Constructor Group predajným lídrom vo viacerých európskych krajinách.

V malebnom umeniu sa venujúcom prostredí, umiestnenom v Holandsku, sa vytvárajú zariadenia, ktoré Bruynzeel vyvíja všestranné a priestor šetriace úložné systémy pre archívy, kancelárie a hlavne pre klientov ako vládne agentúry, ministerstvá, múzeá, univerzity, finančné inštitúcie a zdravotnícke organizácie.

Na stránke www.bruynzeel.sk  môžete taktiež vidieť ako si v Európe najprestížnejšie organizácie, tak ako aj spoločnosti, vládne inštitúcie, školy, knižnice a múzeá vybrali možnosť zakomponovať naše riešenia.

Nová webová stránka spoločnosti Dexion ponúka svojim návštenvíkom ľahko používaný a kompletný obraz o možných úložných systémoch. Tu môžete nájsť všetko o našej širokej ponuke produktov, možnostiach ich použitia a budete schopný vidieť, ktoré riešenia sú pre vás šité na mieru.

Viac ako prezentačný web, www.bruynzeel.sk je encyklopédiou archivovania a prezentovaný špecialistami na “TVORBU PRIESTORU”.

Dlhý rozsah pôsobnosti značky Bruynzeel je dostupný na Slovensku prostredníctvom spoločnosti Dexion, archívne systémy. Odteraz o ich výhodách, z jedinečnej značky v celej Európe, a špecifických vlastnostiach povyšujúcich túto značku na vysoko-kvalitnú v oblasti kancelárskych a archívnych riešení, oddelene od línie Dexionu.

Logistické riešenia, ako priemyselné regály, policové regály, automatizované systémy a tiež na druhej strane Bruynzeel statické a mobilné skladovanie pre kancelárie, archívy, knižnice a múzeá sú na Slovensku poskytované prostredníctvom Dexion, spol s.r.o.

Pre ďalšie informácie alebo vyžiadanie ponuky, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom emailu dexion@dexion.sk .