Optimalizácia skladu – Múdre využívanie priestoru

  • Dexion – Úvahy pre optimalizáciu skladu

Optimalizácia skladu – Múdre využívanie priestoru

Vzhľadom na to, že sklady a distribučné strediská v súčasnosti fungujú s úspornými rozpočtami a zároveň sa od nich stále požaduje uspokojovanie potrieb zákazníkov, optimalizácia skladu môže predstavovať zásadný spôsob zvýšenia produktivity spoločnosti. Zatiaľ čo existuje mnoho postupov na efektívne uskladnenie tovarov, najlepšie výsledky prináša dvojbodový prístup, a to minimalizácia plytvania priestorom a maximalizácia využitia priestoru:

VYUŽÍVANIE PRIESTORU 

Neprimerané využívanie priestoru je neefektívne a jeho výsledkom je slabá optimalizácia skladu. Dodávatelia skladových systémov pre sklady, ako napríklad spoločnosť Dexion, využívajú na maximalizáciu objemového priestoru najnovšiu technológiu 3D modelovania. Využitím VŠETKÉHO dostupného priestoru, a to vrátane CELEJ podlahovej plochy a výšky budovy, môžu spoločnosti minimalizovať náklady, vrátane kúrenia a osvetlenia. Mnohé činnosti využívajú len prvých 4 alebo 5 metrov výšky budovy a zanechávajú voľný priestor až po strechu, prípadne pre pomalšie sa pohybujúce alebo podobné tovary nezvažujú alternatívne a kompaktnejšie skladové systémy.

ZHODNOTENIE USPORIADANIA

Profesionálne zhodnotenie môže identifikovať najefektívnejšie usporiadanie skladu, pričom do úvahy zároveň berie možné plány na budúce rozšírenie. Pred investovaním do iných možností odporúčame vykonanie preskúmania existujúceho využitia priestoru, pretože ak to neurobíte, môže dôjsť k preneseniu slabého využitia priestoru do nových plánov.

ZÁVER

Využitie odborných znalostí spoločností, ako je napríklad spoločnosť Dexion, zaručí vykonanie hĺbkového odborného plánovania ešte pred začatím akýchkoľvek nových dizajnových alebo konštrukčných prác v sklade, čo umožňuje vytvorenie optimálnej veľkosti a tvaru skladu. Prestavba existujúceho usporiadania skladu môže mať ale niekedy za následok vytvorenie efektívnejšej a časovo úspornejšej úpravy, čo odstraňuje potrebu zabezpečenia ďalšieho skladového priestoru alebo nákladných rozšírení skladu.

KONTAKTUJTE NÁS