Podniková sociálna zodpovednosť

Podniková sociálna zodpovednosť

Vážený návštevník,

Spoločnosť Constructor Group očakáva od seba a svojich partnerov vysoké štandardy podnikateľského správania. 

Ak by ste mali vážne záležitosti alebo obavy ohľadom spoločnosti Constructor Group, ktoré sa týkajú nedbanlivosti, priestupkov, prípadov sprenevery, porušenia etických zásad alebo čohokoľvek, čo podľa vášho názoru odzrkadľuje podozrivé obchodné postupy, výslovne vás žiadame, aby ste nám zaslali e-mail, ktorý bude obsahovať náležité informácie, na adresu whistleblower@gonvarri-mh.com.

Ak máte obavy spojené s vyzradením vašej identity a uprednostňujete zostať anonymný, zašlite svoje obavy pomocou nižšie uvedeného webového formulára. 

S vašimi komentármi sa bude narábať s maximálnou dôvernosťou a pri najbližšej príležitosti obdržíte odpoveď.

 

Frank Pohl
Generálny riaditeľ spoločnosti Constructor Group AS

Na prevzatie: CONSTRUCTOR GROUP ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE (ESG) Policy


Vyplňte nižšie uvedený formulár, ak chcete oznámiť svoje obavy anonymne

Subject:
Date of the Incident (DD/MM/YYYY):
Please provide details of your concerns: