Voľba - Zdravie a bezpečnosť

  • Zdravie a bezpečnosť

Voľba - Zdravie a bezpečnosť

Zdravie a bezpečnosť sú pre Dexion zásadnými otázkami a ako súčasť našich služieb Dexion dokáže pomôcť Vám a Vašej spoločnosti s problematikou ochrany zdravia, bezpečnosti a prostredia. Dokážeme;

 

  • poskytovať kurzy bezpečnosti o problematike skladov a regálových systémov pre koncových užívateľov našich produktov
  • vykonávať podrobné prehliadky skladového vybavenia v súlade s miestnou legislatívou
  • asistovať pri vyhodnotení a dokumentácii rizikových faktorov
  • zabezpečiť plnú štrukturálnu kalkuláciu a dokumentáciu
  • poskytnúť poradenstvo v problematike legislatívy ochrany zdravia a bezpečnosti týkajúcej sa našich produktov

Náš záujem o bezpečnosť siaha ďalej, až k asistencii našim zákazníkom pri bezpečnej prevádzke a údržbe našich produktov. Sem môžeme zahrnúť organizovanie bezpečnostných kurzov pre personál našich zákazníkov, či vykonávanie pravidelných prehliadok našich produktov a pomoc zákazníkom pri zabezpečovaní ich právnych požiadaviek na bezpečnú prevádzku inštalácie počas celej jej životnosti.

Všetky výrobné organizácie Constructor Group majú certifikát ISO 9000 a sú zaviazané k otázkam politiky kvality, bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktorá je na vyžiadanie k dispozícii pre všetkých našich zákazníkov.