Voľba - Služby a údržba

  • Služby a údržba

Voľba - Služby a údržba

Dexion verí, že povinnosti a záujem voči zákazníkom by nemali končiť po dodávke a inštalácii produktu. Našim cieľom je pokračovať v spolupráci s našimi zákazníkmi a poskytovať im kontinuálnu podporu, čo sa týka údržby a služieb v oblasti našich produktov. V mnohých prípadoch leží zodpovednosť za zabezpečenie pravidelných inšpekcií a údržby s cieľom zabezpečiť nepretržitú bezpečnú prevádzku na našich zákazníkoch. S využitím znalostí našich skúsených technikov dokážeme zabezpečiť tento servis a vykonať akékoľvek opravné práce, ktoré sa vyžadujú pre zabezpečenie efektívnej a bezpečnej prevádzky našich zákazníkov.

Dexion dokáže;

  • Ponúknuť servisnú zmluvu zodpovedajúcu špecifikám našich zákazníkov 
  • Uskutočniť údržbu v súlade so servisným plánom
  • Zabezpečiť certifikovaných servisných technikov
  • Systematické sledovanie prehliadok a opráv
  • Upgradovať jestvujúce zariadenie pomocou opravy alebo novej technológie
  • Monitorovať a sledovať aktuálnu legislatívu, smernice a normy
  • Školenia o používaní nášho zariadenia pre personál zákazníka

Dexion je vždy k dispozícii a pripravený pomôcť svojim zákazníkom v bezpečnej a efektívnej prevádzke svojich produktov.