Voľba - Projektový manažment

  • Projektový manažment

Voľba - Projektový manažment

Vďaka bohatým projektovým a montážnym skúsenostiam je Dexion schopný dodať svojim zákazníkom čokoľvek od jednoduchého produktu až po riešenie “na kľúč”. V každom prípade sa kladie rovnaký dôraz na;

 

  • uskutočnenie všetkých prác v súlade s dohodnutými metódami, inštrukciami a špecifikáciami
  • partnerskú spoluprácu s ostatnými zmluvnými stranami smerujúcu k dodaniu toho najlepšieho riešenia
  • flexibilitu reagovať na zmeny požiadaviek
  • zabezpečenie kompletnej dokumentácie a certifikácie inštalovaného produktu v súlade s miestnymi smernicami a nariadeniami

Bezpečnosť je absolútne základnou súčasťou dodania a inštalácie produktov u našich zákazníkov. Vysoký dôraz sa kladie na zabezpečenie bezpečných pracovných praktík vo všetkých oblastiach realizácie projektu s ohľadom na miestnu legislatívu bezpečnosti zdravia. Navyše, naša široká geografická pôsobnosť nám napomáha zabezpečiť znalosť miestnych požiadaviek a smerníc vo všetkých oblastiach inštalácie našich produktov.

Náš profesionálny projektový manažment dokáže vždy zabezpečiť naplnenie a prevýšenie očakávaní našich zákazníkov.