Voľba - Ponuky

  • Ponuky

Voľba - Ponuky

Dexion sa bude vždy usilovať o pochopenie zákazníkových požiadaviek a prostredníctvom úzkej spolupráce s nimi sme schopní  poskytnúť im jasný a detailný návrh od počiatočného konceptu až po definovanie podrobnej špecifikácie. V závislosti od požiadavky dokážeme poskytnúť celé spektrum zahŕňajúc rámec rozpočtu na vyhodnotenie uskutočniteľnosti projektu až po vypracovanie alternatív skladovania na plne podrobnú cenovú ponuku. Toto môže zahŕňať;

 

  • Technickú špecifikáciu produktu
  • Výkres dispozície pre alternatívne možnosti
  • Plne zacenené a rozanalyzované pre potrebné oblasti
  • Termíny dodania a detailný plán projektu podľa potreby.

Čokoľvek náš zákazník požaduje, vždy sa budeme snažiť vypracovať naše riešenie na mieru podľa jeho požiadaviek tak, aby rozhodnutie spolupracovať s Dexion bolo jednoduché a jasné.