Voľba - Odporúčania

  • Odporúčania

Voľba - Odporúčania

Akékoľvek požiadavky na skladovanie máte, Dexion má v tomto smere skúsenosti. Z našej dlhodobej pozície lídrov v zabezpečovaní skladovacieho zariadenia v rámci širokej škály priemyselných odvetví a aplikácií naši skúsení obchodní zástupcovia, projektanti a projektoví manažéri dokážu poskytnúť hodnotný náhľad do riešenia problematiky skladovania a to v súlade s akýmikoľvek požiadavkami zo strany zákazníka.

 

Vychádzajúc z našich bohatých skúseností dokážeme poskytnúť našim zákazníkom rady týkajúce sa nielen ich požiadaviek na skladovanie, ale taktiež aktivít a vybavenia v oblasti skladového hospodárstva ako takého. Týmto dokážeme pokryť širokú škálu oblastí ako napríklad;

  • Situačný plán skladu
  • Zariadenie na manipuláciu s tovarom
  • Značenie umiestnenia
  • Tok materiálu
  • Metódy manipulácie s tovarom
  • Sprinklerové systémy
  • atď.

 Prístup k týmto poznatkom a skúsenostiam je súčasťou nášho balíka služieb, ak spolupracujete s Dexion.