Voľba - Dodávka a inštalácia

  • Dodávka & inštalácia

Voľba - Dodávka a inštalácia

O akýkoľvek produkt od Dexionu budete mať záujem, dodáme Vám ho v perfektnom stave a načas. Či už budete potrebovať jedno pole policového systému alebo kompletnú multiinštaláciu skladu, Dexion zabezpečí, aby ste s využitím našich schopnosti a zdrojov plne dosiahli svoje požiadavky.

 

Dexion vždy zabezpečí, aby;

  • produkty boli dodané v súlade s dohodnutým časovým rozvrhom
  • všetky produkty boli dodané v perfektnom stave
  • požadované produkty boli inštalované plne vyškoleným a skúseným montážnym tímom
  • sa inštalácia uskutočnila podľa schváleného časového plánu
  • metódy inštalácie boli zdokumentované a kde sa to bude vyžadovať aby boli náležite odsúhlasené
  • pri kompletizácii bol konečnému užívateľovi odovzdaný riadne dokončený a nainštalovaný produkt so všetkou náležitou dokumentáciou

Počas svojej dlhej histórie vedúceho dodávateľa skladového vybavenia po celom svete si Dexion vybudoval širokú sieť vlastných pobočiek a distribútorov, ktorí dokážu dodať naše produkty podľa požiadaviek zákazníkov takmer kdekoľvek na svete.