Voľba - Analýza

  • Analýza

Voľba - Analýza

Okrem poskytovania všeobecných rád a vedenia našim zákazníkom týkajúcich sa ich skladových požiadaviek, Dexion dokáže poskytnúť praktickú pomoc zákazníkom formou detailnejšej analýzy ich skladových požiadaviek. Dokážeme premeniť potrebu skladovania tovaru na detailnú špecifikáciu skladového vybavenia, ktoré bude potrebné a na najlepší návrh odrážajúci využiteľnosť priestoru, prístup a požiadavky na manipuláciu.

V nadväznosti na základnú analýzu, ktorú vie Dexion poskytnúť, dokážeme taktiež využiť náš skladový simulačný prostriedok C-WIS. Táto najmodernejšia pomôcka nám umožňuje vypracovať simuláciu skladového priestoru. Z tohto modelu dokážeme vyhodnotiť všetky aspekty prevádzky skladu vrátane;

 •  Skladové vybavenie a výkres

 •  Umiestnenia skladovaných materiálov

 •  Optimálne postupy pre manipuláciu s tovarom

 •  Inventár úrovní na dosiahnutie požadovaných stupňov servisu/služieb

 •  Stratégie zakúpenia a prípadného budúceho doplnenia

Tento nástroj C-WIS  pracuje na báze skutočných vstupných údajov od zákazníka a môže tak byť využitý špeciálne pre analýzu a stanovenie optimálneho návrhu alebo následnosti.