Čo je to kontrola?

  • Čo je to kontrola?

Čo je to kontrola?

Kontrolóri regálov od spoločnosti Dexion sú plne certifikovaní a majú bohaté skúsenosti, aby mohli vykonávať každoročné kontroly a zaručili, že vaše priestory sú v bezpečí.

Po každej kontrole sa dodá podrobné hlásenie, ktoré ponúka radu a naznačuje oblasti, ktoré je potrebné okamžite riešiť alebo ktorým je potrebné venovať pozornosť v budúcnosti použitím jednoduchého svetelného indikátora premávky. Každá návšteva sa certifikuje a dodá sa dokumentácia, ktorá sa dá jasne vystaviť na regáloch, aby sa potvrdila naša kontrola.

Naše kontroly sú striktne v súlade so všetkými vládnymi nariadeniami a legislatívou a plne sa garantuje akákoľvek nápravná činnosť. Udržujte bezpečnosť vo svojom sklade. Umožnite nám, aby sme identifikovali skoré príznaky skôr, ako bude príliš neskoro.


Rezervujte si kontrolu regálov »