Tarkett, Švédsko

Tarkett, Švédsko

  • Tarkett

Tarkett, Švédsko

Spoločnosť Tarkett AB je súčasťou skupiny Tarkett, ktorá na trh prináša podlahové produkty. Táto švédska odbytová spoločnosť propaguje podlahy a steny značky Tarkett určené na použitie v domácnosti, ako aj na verejných priestranstvách. Vo Švédsku sa podlahové produkty vyrábajú v troch závodoch: Hanaskog,  Broby (drevené podlahy) a Ronneby, ktoré vyrábajú homogénne plastové podlahy vhodné na verejné priestranstvá.

Ronneby je najväčší závod, prostredníctvom ktorého spoločnosť Tarkett reaguje na dopyt severských krajín so všetkými podlahovými položkami vrátane tých, ktoré sa vyrábajú v Európe. Produkcia z Ronneby sa distribuuje do celého sveta. Denne sa distribuuje 300 ton vinylových rohoží. Ronneby má k dispozícii približne 13 000 miest na palety, 7 000 na vertikálne skladované a 6 000 na horizontálne skladované vinylové rohože.

Spoločnosti Tarkett a Constructor vzájomne spolupracujú už viac ako 3 desaťročia. Spoločnosť Constructor počas tohto obdobia dodala do skladu všetky regály a taktiež zabezpečuje každoročné kontroly regálov. V rámci týchto kontrol regálov certifikovaní expertní kontrolóri regálov zo spoločnosti Constructor navštevujú raz ročne sklady, aby tu skontrolovali všetky regály.

Po každej kontrole sa vykonávajú nevyhnutné opravárenské práce a údržba, kam patrí napríklad výmena stojky či nosníka. Spoločnosť Constructor vykonáva aj opravy po vlastných interných kontrolách realizovaných spoločnosťou Tarkett.

„Kontrolu aj údržbu sme sa rozhodli zveriť do rúk spoločnosti Constructor, pretože vidíme, že sa im darí držať vysokú úroveň poskytovaného servisu. Navyše, všetky opravárenské práce vyvstávajúce z kontrol sa vykonávajú rýchlo,“ vraví Marcus Åkesson, inžinier logistiky v spoločnosti Tarkett AB.