Stabburet, Nórsko

10 z 10 účastníkov odporúča ďalším potenciálnym záujemcom, aby sa zúčastnili kurzu zameraného na bezpečnosť skladu!

10 z 10 účastníkov odporúča ďalším potenciálnym záujemcom, aby sa zúčastnili kurzu zameraného na bezpečnosť skladu!

„Tento kurz je možné odporučiť naozaj každému, kto pracuje s regálmi. Zo spoločnosti RB sa nás tohto večerného kurzu zúčastnilo 26. Všetci účastníci uviedli, že tento kurz rozšíril ich obzory v oblasti bezpečnosti skladu, ako aj o potenciálnych následkoch poškodenia.

Vidieť obrázky kolabujúcich regálov je jedna vec, najväčším prínosom však je samotné vysvetlenie, prečo regály kolabujú, spolu s možnosťou pochopiť, ako môže drobné poškodenie v konečnom dôsledku viesť ku kolapsu.

Odteraz venujeme pozornosť rôznym druhom poškodenia ukotvenia, stojok a oporných nosníkov, chýbajúcim poistným klinom a pod. Hneď v prvý týždeň po kurze nám prevádzkari a bezpečnostní pracovníci nahlasovali rôzne veci, ktoré si vyžadovali opravu, a to je veľmi dobré.
 
Po kurze sme zaznamenali radikálnu zmenu v prístupe, čo považujeme za najväčšie víťazstvo. Každý jeden zamestnanec teraz prispieva k budovaniu bezpečného pracovného prostredia v našom sklade“
 
- Terje Svendsen, manažér skladu, Stabburet