REMA, Nórsko

REMA, Nórsko

  • Rema

REMA, Nórsko

Inge-Peter Myrmoen, ktorý zastáva pozíciu manažéra pre IT bezpečnosť a údržbu v spoločnosti REMA Distribunal Langhus, nám porozprával o spolupráci spoločnosti REMA so spoločnosťou Constructor Norway: „Každý deň vykonávame kontroly a zavádzame opatrenia vo vzťahu k bezpečnosti.

Sme presvedčení o tom, že psychosociálne prostredie je pozitívne ovplyvňované náležitým a bezpečným pracovným prostredím. Naši zamestnanci musia mať možnosť vidieť, že problémy vo vzťahu k ich bezpečnosti sa okamžite riešia.

Odbornosť a opakované školenia plus relevantné informácie umožňujú každému zamestnancovi zohrávať aktívnu rolu vo vzťahu k vlastnej bezpečnosti, ako aj bezpečnosti iných.
 
Spoločnosť Constructor je pre nás neoceniteľným partnerom, keďže dôkladne rozumie významu bezpečnosti. Spoločnosť Constructor dokáže vnímať vzájomnú interakciu medzi vysokou úrovňou aktivity, ľudským faktorom, riadením vysokozdvižných vozíkov a inými vplyvnými faktormi.

Uvedené sa realizuje takým spôsobom, aby spoločnosť a zamestnanci pochopili, prečo prikladáme bezpečnosti tak obrovský význam a ako na tento fakt reaguje podnik ako taký. Spoločnosť Constructor preukazuje nefalšovaný záujem o bezpečnostné výzvy, pričom zároveň dokáže spomínané výzvy riešiť mimoriadne pôsobivým spôsobom.