Onninen, Nórsko

Onninen, Nórsko

  • Onninen-01
  • Onninen-02

Onninen, Nórsko

Dlhodobá spolupráca medzi spoločnosťami Onninen a Constructor na poli skladových systémov zjednodušila pre spoločnosť Onninen proces výberu dodávateľa služieb na zaistenie bezpečnosti skladu a kontroly regálov.

Riešenie:

Cielené práce so zabezpečením regálov
Spoločnosť Constructor spolupracuje so spoločnosťou Onninen pri zaisťovaní bezpečnosti skladu a kontrole regálov od čias ukončenia výstavby pôsobivého nového skladu pred 4 rokmi. Arild Aamodt, vedúci technológií a prevádzky, vraví: 
„Vo sfére regálových systémov mám bohaté skúsenosti, keďže som pre spoločnosť Constructor pracoval 20 rokov. Odkedy spoločnosť Constructor dodala regály do nášho skladu, bolo viac než prirodzené, že sme sa našu spoluprácu s nimi rozhodli rozšíriť o kontrolu regálov. Keď som nastúpil na svoj súčasný post v tejto spoločnosti, dochádzalo k častým škodám na regáloch. Prekračovali sme priemerný počet poškodení a spolupráca medzi skladom a technickým oddelením prakticky neexistovala. Pracovníci, ktorí spôsobili kolíziu a následné poškodenie, sa asi báli situáciu ohlásiť; toto bola moja prvá výzva“.

„Naším cieľom bolo vytvoriť pozitívny trend v ohlasovaní poškodení. Neúmyselné poškodenie môže zapríčiniť každý, dôležité však je ho okamžite nahlásiť. Kontaktoval som všetkých manažérov skladov a spoločne sme sa pokúsili analyzovať, prečo dochádza k týmto incidentom. Ukázalo sa, že mnoho z nich je spôsobených kolíziami. Vodiči vozíkov organizovali pravidelné stretnutia, ktorých som sa začal zúčastňovať. Povedal som im, že som sa zúčastnil semináru o bezpečnosti regálov a vysvetlil som im význam ohlasovania incidentov a opráv. Naše regály sú veľmi vysoké, ich zrútenie by mohlo mať fatálne následky. Nové opatrenia sa rýchlo uchytili a stretli sa s pozitívnou odozvou. Zo začiatku si to z mojej strany vyžadovalo značnú iniciatívu, avšak v súčasnosti už vďaka tomu máme omnoho menej kolízií a pokiaľ k nim aj dôjde, zamestnanci ich rýchlo ohlasujú“.

Keďže v sklade vo vysokom tempe pracuje 75 zamestnancov a 30 vozíkov, regály sa môžu ľahko poškodiť.

Arild Aamodt dodáva: „Kontroly spočiatku odhaľovali množstvo poškodení vrátane nesprávne zmontovaných regálov po oprave. Zobrali sme to veľmi vážne a detailným prieskumom sme hľadali všetky pochybenia. V nevyhnutných prípadoch sa vykonala výmena regálu. Dnes máme možnosť sledovať, ako zamestnanci každý deň dbajú na bezpečnosť a podarilo sa nám v nich vybudovať presvedčenie, že všetci spoločne ťaháme za jeden povraz“.

O spoločnosti Onninen

Spoločnosť Onninen má svoje korene vo Fínsku a začínala ako klampiarsky podnik. Jej obchodná činnosť sa postupom času rozšírila o veľkoobchodný predaj, ventilačné systémy, elektrické vybavenie a iné priemyselné produkty. Spoločnosť Onninen v súčasnosti pôsobí v 8 krajinách: Fínsko, Švédsko, Nórsko, Poľsko, Rusko, Estónsko, Lotyšsko a Litva.