OCD Bardahl, Holandsko

OCD Bardahl, Holandsko

  • OCD-2
  • OCD-1

OCD Bardahl, Holandsko

Spoločnosť OCD Bardahl od roku 1958 dodáva kvalitné lubrikanty (oleje a mazivá), adidíta (palivové aditíva a olejové aditíva), chladivá a čistiace prostriedky určené na použitie v automobiloch a motocykloch, ako aj v priemysle, poľnohospodárstve a doprave.

Rozhovor s p. Kooijmanom v spoločnosti OCD Bardahl

Ako ste sa o nás dopočuli?
Spoločnosť Constructor Dexion sme si v minulosti vybrali na dodávku paletových regálov.

Prečo kontrola regálov a prevádzky skladu?
Vyžaduje to od nás Arbowet a taktiež skutočnosť, že skladujeme nebezpečné látky

Prečo Dexion/Constructor?
Pretože sú aj dodávateľom, a preto musia vykonávať aj potenciálne opravy.

Ste spokojní?
Áno, bez pripomienok. Pokiaľ nastane problém alebo dôjde k poškodeniu, vždy nám vedia poradiť.

Čo si myslíte o procese obnovy (poradenstvo/ponuka/opravy a pod.)?
Som spokojný, nemám sa na čo sťažovať.

Čo si myslíte o spôsobe, akým sa realizujú opravy?
Je v poriadku. Niekedy drobné opravy alebo výmeny dielov (ktoré máme na sklade) vykonávame vo vlastnej réžii. Niekedy sa to spája s ďalšou dodávkou alebo nastaveniami.

Výhoda kontroly realizovanej spoločnosťou Dexion/Constructor?
Všetko na jednom mieste. Za normálnych okolností by sme to takto nerobili (dodávateľ a kontrolór v jednej osobe), ale v tomto prípade v tom vidíme výhodu.