Multiline, Dánsko

Multiline, Dánsko

  • Constructor-Denmark_Multiline_3
  • Constructor-Denmark_Multiline_1

Multiline, Dánsko

Spoločnosť Constructor Denmark už niekoľko rokov pomáha zákazníkom realizovať certifikovanú kontrolu regálov. Navštívili sme spoločnosť Multiline v Sorø a s riaditeľom logistiky, Kentom Filtom, sme sa rozprávali o tom, ako jeho spoločnosť využíva koncept kontroly regálov spoločnosti Constructor.

Kedy došlo k nadviazaniu spolupráce medzi spoločnosťami Multiline a Constructor?
Bolo to počas výstavby nového centrálneho skladu. Tento sklad bol otvorený začiatkom roka 2009.

Čo stálo v pozadí vášho rozhodnutia zveriť kontroly regálov do rúk externej organizácie?
Týmto spôsobom získavame nezávislú kontrolu. Pokiaľ by sme kontrolu regálov vykonávali sami, podľa môjho názoru by sme tým nedosiahli dostatočnú úroveň bezpečnosti. Pri externej kontrole na regály hľadí oko nezávislého pracovníka a verdikt je prísnejší. Vďaka tomu máme istotu, že sa sklad kontroluje v súlade s platnými štandardmi. To, čo sa musí vymeniť, sa vymení: bez kompromisov. Pri drobných opravách sa môžete rozhodnúť či a kedy dôjde k výmene. Je výhodné mať možnosť si na danú tému pohovoriť s expertom v odbore.

Nakoľko hustá je premávka vo vašom sklade?
Pracujeme na dve zmeny so 46 zamestnancami, ktorí pracujú na denné a nočné zmeny. Pracujeme s preberacími vozíkmi, ktoré zabezpečujú nakladanie aj vykladanie. V celom sklade s plochou 9600 m2 a terminále s plochou 3000 m2 je premávka mimoriadne hustá. Naša logistika je založená na ABC rozmiestnení výrobkov – sčasti v záujme optimalizácie prejazdových vzdialeností a sčasti v záujme optimálnejšieho rozloženia premávky.

Nakoľko je pre vás dôležité, že po kontrole regálov dostávate vypracovanú správu?
Je to nevyhnutnosť. Sme povinní preukazovať zachovávanie bezpečnosti, keďže tento aspekt je významnou súčasťou našej certifikácie podľa štandardu ISO 14401. Každoročný audit realizuje Dánsky štandard. Pokiaľ sa vykonáva interný Bunzl audit, musíme preukázať aj to, že vykonávame kontinuálnu kontrolu. Intervaly internej kontroly sú náhodné.

Už ste niekedy viedli rozhovor s inšpektorátom práce o bezpečnosti skladu, prípadne navštívili tento inšpektorát?
Inšpektorát práce bol zainteresovaný do úvodnej fázy výstavby skladu. Tento krok sa realizoval prostredníctvom konzultačnej firmy Crecea. Pre nás je mimoriadne významné, že dodržiavame príslušné bezpečnostné pravidlá. Počas previerky, ktorou bola neohlásená návšteva z inšpektorátu práce 6 mesiacov pred zahájením prevádzky skladu, sme dosiahli bezchybné hodnotenie vrátane uznania za relatívne vysoký počet koncových ochranných prvkov.

Aké výhody vám vyplývajú zo spolupráce so spoločnosťou Constructor?
- Nestrannosť. Keď má človek na sklade tak obrovský počet položiek vo výške až 16 metrov, je viazaný prísnymi bezpečnostnými požiadavkami. Keďže kolízie nie je možné úplne eliminovať, dôležité je byť schopný preukázať, že regály boli opravené. Dáva nám to pocit istoty.
- Kontrola sa vykoná profesionálne a odhalí aj to, čo si nikto z nás nevšimne.
- Ak by aj vyvstal nejaký problém, môžem sa oprieť o vypracovanú dokumentáciu. Ak sa na mňa s dotazom obrátia jednotliví zamestnanci alebo verejný orgán, pre mňa ako zodpovedného manažéra je dôležité, aby som sa vedel spoľahnúť na to, že kontroly regálov sú v poriadku a regály sú bezpečné.

Máte zavedené zaužívané postupy pre opravárenské práce po kolíziách?
Zaužívané je, že osoba, ktorá spôsobí kolíziu, poškodenie okamžite ohlási príslušnému manažérovi skladu. Manažér skladu následne okamžite posúdi poškodenie. Približne každé 3 mesiace je potrebné vymeniť stojky.

Na sklade máme malé množstvo stojok a nosníkov na tento účel. Keď sa spoločnosti Constructor ohlási poškodenie, z okolitých paletových regálov vyložíme tovar. Potom sa zvyčajne v nasledujúci deň vykonajú opravárenské práce, stojka sa vymení a tovary sa znova naložia. Poškodenie sa bez ohľadu na rozsah vždy zaznamená do protokolu. Protokol je vždy dostupný. Protokol sa po príchode vždy odovzdáva kontrolórovi regálu. Ten následne vykoná kontrolu a taktiež sa môže pozrieť na to, aké pozorovania pribudli od jeho poslednej návštevy.

Máte vyškolených interných zamestnancov na denné kontroly regálov?
Nie, od spoločnosti Constructor máme k dispozícii usmernenia, ktoré uplatňujeme v prípade kolízie. Platí to aj v prípade kolízie so stojkou/koncovým ochranným prvkom.