GA Lindberg, Švédsko

GA Lindberg, Švédsko

  • GA-Lindberg2
  • GA-Lindberg3
  • GA-Lindberg1
  • GA-Lindberg4

GA Lindberg, Švédsko

Vo švédskej spoločnosti GA Lindberg so sídlom v Mölndale sa skladový personál dôsledne zameriava na bezpečnosť skladu. Táto spoločnosť svoj sklad rozširuje v niekoľkých fázach a systematickou prácou pomáha garantovať bezpečné pracovné podmienky. Keďže sa regály nahrádzajú postupne, sklad obsahuje tak staré, ako aj nové paletové regály.

Spoločnosť GA Lindberg má svoje sídlo v Kiste neďaleko Štokholmu. Sklad bol v roku 1974 dobudovaný v meste Gothenburg, ktoré sa nachádza neďaleko letiska a miestnej priemyselnej oblasti. Spoločnosť GA Lindberg vyrába rôzne priemyselné výrobky ako lepidlá, protikoróznu ochranu, mazivá a nátery. Zaujímavosťou je, že spoločnosť GA Lindber vyrába mazací olej pre svetoznámy Hultaforov meter.

Keďže spoločnosť GA Lindberg skladuje chemické látky a horľavé kvapaliny, musí dodržiavať prísne bezpečnostné normy. Vzhľadom na skutočnosť, že sklad je počas dňa mimoriadne rušným miestom, regály je mimoriadne dôležité uchovávať v náležitom stave. 

Manažér skladu, Jan Ekman, vysvetľuje: „Pre nás je dôležité, aby po kontrole regálov nasledovalo vypracovanie písomnej správy. Táto správa informuje o problémoch s bezpečnosťou regálov a vypovedá o tom, ako veci fungujú. Správa o kontrole regálov môže viesť k výmene alebo opravárenským prácam, avšak keď sa tieto činnosti vykonajú, prípad je uzavretý.

Spolupráca so spoločnosťou Constructor nám prináša aj ďalšie výhody. Kontrolór regálov detailne pozná regálové systémy a aktuálne platné normatívy a my s ním môžeme konzultovať aktuálne problémy. Vieme, že kontroly sa vykonávajú pravidelne v súlade so štatutárnymi nariadeniami, no nemusíme si vôbec pamätať, kedy máme najbližší termín: to má na starosti spoločnosť Constructor“.

Manažér skladu, Jan Ekman, hovorí: „So spoločnosťou Constructor spolupracujeme už roky, plní pre nás funkciu dodávateľa skladových riešení a zároveň zabezpečuje kontrolu regálov. Orientácia na bezpečnosť skladu tvorí súčasť našej certifikácie podľa štandardu ISO 14001 a v tomto ohľade je spoločnosť Constructor naším neoceniteľným partnerom.“