Dánske obranné zložky, Dánsko

Dánske obranné zložky, Dánsko

  • ForsvarMat

Dánske obranné zložky, Dánsko

Forsvarets Materieltjeneste (FMT) je divízia Dánskej armády. FMT poskytuje a zabezpečuje údržbu mnohých druhov materiálu a vybavenia pre vojenské zložky vrátane armády, ako aj námorných a leteckých síl. FMT má 2 400 zamestnancov a po celej krajine viac ako 60 dep, v ktorých spravuje viac ako 700 000 položiek.

Plukovník Jens Kofoed vysvetľuje: „Spoluprácu so spoločnosťou Constructor sme sa rozhodli nadviazať preto, lebo sme chceli, aby kontrolu našich paletových regálov a policových systémov v jednotlivých depách vykonávali kvalifikovaní a certifikovaní inšpektori INSTA. Spoločnosť Constructor po každej kontrole zasiela správu s evidenciou všetkých opráv a/alebo modernizácií potrebných na zaistenie maximálnej úrovne bezpečnosti“.

„So spoločnosťou Constructor, ktorá dôkladne a profesionálne kontroluje a modernizuje všetky naše regály v súlade s európskym štandardom DS/EN 15635, máme rozvinutú spoluprácu na veľmi vysokej úrovni. Vďaka tomu máme k dispozícii dostatok dôkazov o tom, že bezpečnosť našich skladov je v absolútnom poriadku,“ dodáva Jens Kofoed.

Holger Thor Nielsen, ktorý bol menovaný projektovým funkcionárom a zodpovedá za modernizáciu bezpečnosti, pokračuje: „V nadväznosti na kontrolu regálov sme uplatnili nové bezpečnostné opatrenia. Napríklad sme nainštalovali diely na ochranu koncových častí vozíkov a prvky na ochranu stojok. Okrem toho sme nainštalovali tunelové ochranné prvky na ochranu pri prejazde popod paletové regály.

Nemenej dôležité je to, že odteraz je každý paletový regál vybavený záťažovým značením, na ktorom sa uvádza typ police, rozmery a nosnosť. To znamená, že všetky naše policové systémy a regály sú certifikované a schválené a my sme tak neustále pripravený na prípadnú návštevu z Úradu práce.