ABB Benelux, Holandsko

ABB Benelux, Holandsko

  • ABB

ABB Benelux, Holandsko

ABB Benelux je lokálnym zastupiteľstvom globálnej skupiny ABB. ABB Ede pomáha zlepšovať výsledky úžitkových spoločností, priemyselných zákazníkov a ich koncových používateľov a súčasne zmierniť negatívne vplyvy na stav životného prostredia.

Rozhovor s p. Accounaom zo spoločnosti ABB

Prečo kontrola regálov/skladu?
Aby sa zaistila bezpečnosť zamestnancov a zabránilo sa výskytu škôd.

Prečo Dexion/Constructor?
Pred mnohými rokmi nás navštívil zástupca spoločnosti Dexion a nám sa zapáčila jeho ponuka na nové skladové vybavenie. Vybavenie sme si nechali nainštalovať a veľmi na nás zapôsobilo, ako spoločnosť Dexion zvládla celý proces. Komunikácia s nimi bola rovnako príjemná. Preto je prirodzené, že sme kontrolu nášho skladu chceli tiež zveriť do rúk spoločnosti Dexion.

Ste spokojní?
Áno. Vopred nás informujú, kedy sa bude konať kontrola. Vďaka tomu viem personál informovať, kedy príde kontrolór a taktiež viem pre kontrolóra zabezpečiť dostupnosť vozíka, ktorý bude môcť použiť na výškovú kontrolu.

Čo si myslíte o procese obnovy (poradenstvo/ponuka/opravy)?
Som veľmi spokojný s tým, ako sa to robí. Je dôležité, že praktické opravy sa vykonávajú bezprostredne po zadaní objednávky na opravu. Pokiaľ dôjde k poškodeniu nášho vybavenia, je veľmi dôležité zabezpečiť rýchlu opravu, aby bolo postarané o bezpečnosť môjho tímu.

Čo si myslíte o spôsobe, akým sa realizujú opravy?
Je veľmi dobrý, pretože ma vopred informujú, kedy sa oprava bude vykonávať. Práce tiež zvyčajne vykonávajú tí istí technici, ktorí poznajú náš podnik a ich zase poznajú zamestnanci ABB.

Pripomienky
S kontrolami vykonávanými spoločnosťou Dexion som veľmi spokojný.