Získajte informácie o tom, prečo je dôležité pravidelne kontrolovať regály

  • Načo slúži kontrola vašich regálov?

Získajte informácie o tom, prečo je dôležité pravidelne kontrolovať regály

Prečo si vaše regály vyžadujú pravidelnú kontrolu?

Pravidelná kontrola a servis vašich regálov je kritickým prvkom správy skladu. Pokiaľ skladoví a prevádzkoví manažéri zodpovedne nepristupujú k tejto požiadavke, môže to znamenať, že nerozumejú rizikám ohrozujúcim prevádzku, personál a skladovaný tovar.

Pokiaľ primerane kvalifikovaná osoba nevykonáva pravidelné vizuálne prehliadky, ako aj každoročnú kontrolu regálov a opravu poškodených komponentov, vzniknutá situácia môže viesť v prípade nehody k súdnej žalobe.

Spoločnosť Dexion má bohaté skúsenosti s návrhom, výrobou, inštaláciou a kontrolou paletových regálov. Náš dôkladne vyškolený tím vám dokáže pomôcť s každoročnými previerkami a vie vám tiež podať pomocnú ruku v čase medzi osobnými návštevami. Ak potrebujete pomoc, stačí zdvihnúť telefón!

V ďalšej časti uvádzame niekoľko často kladených otázok týkajúcich sa potreby kontroly regálov:

Potrebujem každoročnú kontrolu regálov? 
- Áno. Európsky štandard EN 15635 Oceľové statické skladovacie systémy – Aplikácia a údržba skladového vybavenia uvádza normatívy o kontrole regálových konštrukcii. V oddieli 9.4.2.3 Expertné previerky sa uvádza: „Technicky kompetentná osoba bude vykonávať kontroly v intervaloch neprevyšujúcich 12 mesiacov. PRSES sa má odovzdať písomná správa, ktorá obsahuje pozorovania a návrhy pre akékoľvek potrebné činnosti.“ 

Musím aj ja kontrolovať svoje regály?
- Áno, musíte vykonávať vizuálnu kontrolu. V štandarde EN15635, oddiel 9.4.2.2 Vizuálna kontrola, sa uvádza, že: „PRSES (osoba zodpovedná za bezpečnosť skladového vybavenia) zabezpečí realizáciu kontroly v týždňových alebo iných pravidelných intervaloch ustanovených na základe hodnotenia rizík. Bude sa viesť formálny písomný záznam.“

Sú tieto kontroly rovnaké?
- Nie. Je úplne v poriadku, pokiaľ váš tím bude vykonávať raz týždenne vizuálne kontroly, no napriek tomu vám odporúčame túto činnosť zveriť do rúk kompetentnej osoby. Ak potrebujete pomoc so školením vášho tímu na realizáciu vizuálnej kontroly, vieme vám v tom pomôcť.  Kontroly vykonávané raz ročne by mala realizovať technicky spôsobilá osoba, preto ich radšej prenechajte odborníkom a ihneď nás kontaktujte.

Ak tieto informácie nie sú odpoveďou na vašu otázku, kontaktujte nás a my vám budeme ďalej asistovať.

Pozrite si krátke video s potenciálnymi dôsledkami poškodenia regálov, ktoré sa nepodarilo rozpoznať. 


Rezervujte si kontrolu regálov »