Získajte bližšie informácie o tom, ako vám naše kurzy a semináre dokážu pomôcť

  • Kurzy a semináre

Získajte bližšie informácie o tom, ako vám naše kurzy a semináre dokážu pomôcť

Hlavnou prioritou v prípade všetkých obchodných jednotiek je zabezpečiť, že váš tím rozumie dôležitosti bezpečnosti skladu. Dôsledkom aktivít tímu, ktorý nedbá na otázky bezpečnosti, môžu byť nehody a škody spôsobené na tovaroch.

Či už došlo k zmene legislatívy, rozšíreniu tímu o nových členov, ktorí potrebujú jasne definované usmernenia, alebo vzniku potreby zorganizovania školenie na pripomenutie si poznatkov, bude potrebné si osviežiť svoje vedomosti. Skladoví a prevádzkoví manažéri sú si tiež vedomí potreby byť adekvátne zaškolení a vo všeobecnosti vítajú príležitosť na diskutovanie a naberanie skúseností od odborníkov, ktorých vám vieme zabezpečiť.

Na podporu týchto iniciatív vám vieme poskytnúť množstvo školiacich kurzov, ktoré sa môžu konať v našich priestoroch, v primeraných externých lokalitách alebo dokonca priamo na vašich pracoviskách v záujme minimálneho narušenia podnikovej činnosti.
Nižšie si preštudujte podrobnosti o dostupných kurzoch. Pokiaľ dokonale nespĺňajú vaše požiadavky, je možné ich prispôsobiť na mieru vašich potrieb, pripadne na zákazku zostaviť kurz určený špeciálne pre vás.

Ak chcete zobraziť bližšie podrobnosti a popis školiaceho kurzu/krajiny, zvoľte svoju krajinu:


Registrácia na kurz/seminár »